Damasec i svensk radio P4

Posted

Damasec i svensk radio P4

Svensk radio og aviser omtaler et af vores ammunitionsrydnings-projekter. Under overskriften: "Sprængninger i Gävle i dag" fortsætter artiklen: "Har du hørt et kraftig brag i Gävle i dag? Måske mærket et lille jordskælv under fødderne? Der sprænges ammunitionsdele, som er fundet i det gamle I14-område ved Kungsbäck. Afhængigt af vejret og vinden, kan bragene høres et stykke væk, men der er ingen risiko for offentligheden, eller de, der bor nærmest, fortæller FORTV projektleder Patrik Blomander. Oprydningsarbejdet er foregået i løbet af sommeren og efteråret, og nu skal fasen afsluttes med uskadeliggørelsen af de sidste ca. 30 UXO/granater.”

 

Læs mere: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7360771

 

One of our ammunition clearance projects is featured in both newspaper and radio. Under the headline: "Explosions in Gävle today" the article continues: "Have you heard loud sounds in Gävle today? These are some UXO and ammunition parts found in the old I14 firing range area at Kungsbäck. Depending on the weather and the wind, the blasts can be heard for a while, but there is no risk to the public and those who live close to the range area are informed, says FORTV project manager Patrik Blomander. The clean-up has been done during the summer and autumn, and now this phase will end with the demolition of approx. 30 UXO’s.”

 

Read more: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=7360771