• Damasec Global Group
  • Tal med en ekspert: +(45) 2614 0572

Historisk svensk øvelsesterræn ryddet for granater

Damasec Mine Action rydder tidligere militært øvelsesterræn i Sverige.

Det er ikke hver dag, at civile firmaer får kontrakt på at rydde svenske militære øvelsesområder for ueksploderet ammunition. Og det var da heller ikke sket før, da Damasec Mine Action i 2013 var med til at rydde det tidligere øvelsesterræn Myran Skydebane ved Falun godt 200 kilometer nordvest for Stockholm.

Fra 1909 til 1958 brugte Dalregimentet arealet som skydeterræn. Svenskerne har tradition for sprængstof i deres øvelsesammunition. Det har øget trusselsbilledet betydeligt og stillede ekstra krav til bl.a. Damasecs ammunitionsrydningsteam.

Jorden er i projektet ryddet for ueksploderet ammunition ned til to meter under terræn. Det er sket ved at anvende sonder, der registrerer ændringer i jordens magnetfelt og dermed potentielt ueksploderet ammunition. Sonderne har været monteret på traktorer eller båret i hånden.

NIRAS var rådgiver for totalentreprenøren RGS90 og Damasec Mine Action havde ansvar for at styre kvalitet, risiko og miljø. Kunden var Fortifikationsverket, som svarer til Forsvarets Bygnings- og Etalissementstjeneste.

Projektet var et pilotprojekt, hvor i alt 295 stykker ueksploderet ammunition og 9.165 stykker ammunitionsskrot blev fjernet.

Læs mere om projektet 

 

  • Projekt Rydning af ueksploderet ammunition
  • Kunde Fortifikationsverket
  • Category Ammunitionsrydning
  • Location Sverige
  • Year 2013-14