• Damasec Global Group
  • Tal med en ekspert: +(45) 2614 0572

Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Damasecs whistleblowerordning giver dig mulighed for at indsende oplysninger, hvis der skulle opstå situation, hvor du oplever eller mistænker, at der foregår ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

Ordningen kan benyttes af ansatte, kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

Via Damasecs whistleblowerordning kan du anonymt indsende oplysninger om kritisable forhold til Damasec, så forholdene kan blive undersøgt nærmere. Her er det dog vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt med konkrete fakta, når du foretager din anmeldelse.

Whistleblowerordningen er et supplement til muligheden for at tale med din leder, HR, eller direktøren, hvis du oplever strafbare eller andre alvorlige forhold hos Damasec.

Du kan foretage indberetningen anonymt via email til: whistleblower@damasec.com – mærket fortroligt i emnefeltet.

Nedenfor har vi listet nogle af de spørgsmål, som vi gerne vil have svar på i forbindelse med en indberetning i whistleblowerordningen.

  1. Hvad drejer din indberetning sig om?
  2. Hvilket selskab er der tale om?
  3. Hvornår og hvor skete hændelsen? (Dato, og evt. ca. tid og sted for observation)
  4. Hvem er involveret i det forhold, indberetningen vedrører?
  5. Hvad mistænker du ved hændelsen? (Dato, og evt. ca. tid for observation)
  6. Hvordan er du kommet i besiddelse af oplysningerne?
  7. Foregår de pågældende handlinger stadig?