Ansvar for sikkerhed er arrangørens siger PET

Posted

Ansvar for sikkerhed er arrangørens siger PET

”Det er arrangøren, der har ansvaret for, at et større arrangement gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde”. Sådan skriver PET i deres vejledning: ”Tænk terrorsikkerhed ved større arrangementer - En vejledning i at tage stilling til terrortruslen under planlægningen af større arrangementer”.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at bidrage til, at samfundet rustes til at imødegå terrortruslen. Med denne vejledning ønsker PET at inspirere til en risikobaseret stillingtagen til og håndtering af terrortruslen mod større arrangementer.

Du kan hente vejledningen her.

Det er arrangøren, der har ansvaret for, at et større arrangement gennemføres på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Myndighederne – for eksempel det lokale politi – vejleder arrangøren og giver tilladelser til arrangementets afvikling. Som arrangør bør I derfor, i dialog med myndighederne, forholde jer til terrortruslen, når I planlægger et større arrangement.

Formålet med vejledningen er at inspirere til, at der tages stilling til, om risikoen for et terrorangreb skal medføre sikkerhedstiltag ved større arrangementer. Samt at inspirere til proportionale og helhedsorienterede sikkerhedsløsninger.  Vejledning er målrettet større arrangementer som afholdes i permanente eller midlertidige lokaliteter. Det kan for eksempel være sportsarrangementer i multiarenaer, debatarrangementer i kulturcentre eller festivaler i det offentlige rum.

Hvad der udgør et ’større’ arrangement kan ikke defineres entydigt. Et stort antal gæster vil i de fleste tilfælde betyde, at arrangementet kan betragtes som større. Arrangementer med et mindre antal gæster kan imidlertid også betragtes som ’større’, hvis der eksempelvis er tale om bestemte temaer eller målgrupper. Hvis I er i tvivl om arrangementet kan betegnes som større, anbefales det, at I læser denne vejledning. Vejledningen henvender sig til jer, der er ansvarlige for sikkerheden. I kan anvende vejledningen i planlægningsfasen, hvor stillingtagen til terrortruslen bør integreres i jeres generelle arbejde med sikkerhed og beredskab.

Vejledningen kan bidrage til en kvalificeret dialog med arrangementets ledelse og relevante myndigheder – for eksempel det lokale politi - om terrorsikkerhed. Samt til dialog med rådgivere og sikkerhedsudbydere om eventuelle terrorsikkerhedstiltag.

At tage stilling behøver ikke være en omfattende proces. Der er tre centrale områder i processen:

  1. Lav en risikovurdering eller få Damasec til at gøre det.
  2. Lav en sikkerhedsstrategi
  3. Vælg en sikkerhedsløsning.

Kontakt os på telefon 7023 0093, e-mail: damasec@damasec.com.