Nyt ammunitionsrydningsprojekt i gang. Vi sikrer et sikkert arbejdsmiljø i det planlagte installationsarbejde af et højspændingsledning. Ud over søgnings- og rydningsarbejde afholder vi ammunitionskendskabskurser for alt personale, der skal bo i arbejdsområdet, så de fremover kan identificere ricisi.

New ammunition security project underway. We ensure a safe working environment in the planned installation work of a high voltage line. In addition to search and security work, we hold ammunition awareness courses for all staff who will be living in the work area so that they can identify risk in the future.

https://www.linkedin.com/posts/envytech-solutions-ab_ammunitionsraemjning-activity-6622520142104539136-_X_f

#damasec #ammunitionsrydning #ammunition #projekt