Hvad skal du være opmærksom på, når du tager barrierer med ind i din perimeterløsning ved din event? Flow og afgang for redningsberedskabet mm er naturligvis vigtigt, men vær særlig opmærksom på hvorledes løsningen er certificeret. Her er beskyttelsesniveauet meget vigtigt(=hvor langt efter løsningen forventes køretøjet at være bragt til standsning) Det er vigtigt ift hvor løsningerne placeres og hvor langt væk gæsterne skal være fra løsningen for reelt at være beskyttet. Stil krav til din leverandør om gennemgang af løsningens virkemåde, certifikater og uddannelse af crews til op-/nedtagning. Vil du vide mere, så kontakt os og vi kan få en snak om det. Vi hjælper gerne på telefon 7023 0093 eller mail: damasec@damasec.com.

What should you be aware of when taking barriers into your perimeter solution at your event? Flow and departure for the emergency response etc. are of course important, but pay particular attention to how the solution is certified. Ask your supplier for a review of the solution’s operation, certificates and training of crews for take-off / dismantling. If you want to know more, contact us and we can talk about it. We are happy to help on phone 7023 0093 or email: damasec@damasec.com.