Envytech og Damasec Physical Protection Systems vinder SKL Køretøjsbarrierer (pullerter) 2020 rammeaftale. Vi er de glade vindere i 4 ud af 5 kategorier af SKL – Swedish Association of Local Authorities and Regions – indkøb via rammeaftale for 2020, med en anslået værdi på 635 millioner over 2+2 år.

Budområderne omfattede:
1. Automatiske/mobil pullerter
2. Automatiske forhindringer undtagen pullerter
3. Faste pullerter
4. Faste forhindringer undtagen pullerter
5. Midlertidige/bevægelige hindringer, køb eller leje

Vi ser nu frem til at fortsætte det arbejde, vi tidligere har udført, f.eks. sikring julemarked og events, samtidigt med, at vi er til at sikre Sveriges faciliteter og offentlige steder for alvor.

For mere information om os, vores færdigheder og muligheder med køretøjsbarrierer: kontakt Mogens Dam

Damasec Physical Protection Systems with our partner Envytech win SKL Vehicle Barriers 2020 with an estimated value of 635 million over 2 + 2 years.

The bidding areas included:
1. Automatic/ mobile bollards
2. Automatic obstacles except for bollards
3. Fixed bollards
4. Fixed blocks except for bollards
5. Temporary barriers, purchase or rental

For more information about our skills and opportunities with vehicle barriers, contact Mogens Dam