Damasec

Damasec Mine Action Systems

919175_10201310640860576_1840913355_o
Rydning af skydeterræner, byggepladser m.m.
mineaction
Minerydning
robot
Rydning af improviserede ladninger og ammunition (IEDD)
9F5B34B3-B5CC-4DB9-A1E4-0137B6865044_1_105_c
Geografisk Informations System (GIS)
Skærmbillede 2020-09-24 kl. 14.31.53
Kvalitetsledelse
chromatograph-eMhgBQMConM-unsplash (1)
Eksplosivt affald/kemikalier

Damasec Mine Action system - vi gør verden et bedre sted at være

Damasec Mine Action Systems er den førende kommercielle Ammunitions- og minerydningsentreprenør i Danmark. Kontakt os for at få flere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig med rydningsprojekter som udføres i overensstemmelse med de Internationale Mine- og Ammunitionsrydningsstandarder (IMAS).

Damasec Mine Action Systems er ISO 9001/2015 (Kvalitet) og ISO 14001/2015 (Miljø) certificeret og har mange års erfaring med levering af rydningsprojekter i restriktive miljøer, som naturreservater og EU NATUR 2000 områder.

Holdet bag Damasec Mine Action Systems har gennemført, assisteret og deltaget i ammunitions- og minerydningsprojekter i flere dele af verden, herunder Danmark, Sverige, Norge, Polen,  Irak, Angola, Afghanistan, Albanien, Bosnien, Cambodja, Kroatien, Irak, Kosovo og Libanon.

Vores services inkluderer:

 • Rydning af skydeterræner, byggepladser, områder til byggemodning m.m.
 • Borehulssøgning
 • Multiarray surveys
 • Manuel minerydning
 • Maskinel minerydning (MECH)
 • Rydning af kamppladser (BAC)
 • Bortskaffelse af konventionel ammunition (CMD) (EOD)
 • IEDD (rydning af improviserede sprængladninger)
 • Rydning assisteret af pansrede gravemaskiner
 • Dybdesøgning og datalogning
 • GIS-tjenester, kortlægning og dokumentation
 • Drone services; surveys, kortlægning, terræn-højde-indmålinger m.m.
 • Minehunde
 • Bombehunde
 • Håndtering, indsamling, transport og bortskaffelse af fyrværkeri og eksplosive kemikalier.

 

Vi kapacitetsopbygger løbende vores teams, gennem træning og uddannelser. Vi søger kompetente medarbejdere gennem vores rekrutteringssystemer på tværs af køn, seksuel orientering og nationaliteter. Vi overholder FNs ”code of conduct” og ”Global Compact”.

I kombination med rydningsopgaverne eller som en enkeltstående service leverer Damasec Mine Action Systems en komplet GIS-, kortlægnings- og dokumentationspakke, herunder kortlægning, GPS-registrering, rydningsdatabase, realtidsbaseret internetadgang til statusrapportering, specialiseret kvalitetssikring (QA) og kvalitetskontrol (QC), som en væsentlig del af hele kvalitetsstyringsprogrammet (QM).

Tag kontakt til os og hør mere om hvordan vi kan assistere jer.

Rydning af skydeterræner, byggepladser m.m.

Damasec Mine Action Systems er den førende kommercielle ammunitions-og minerydnings-entreprenør i Skandinavien med mere end 20 års erfaring med at udføre rydningsprojekter, der gør gamle skydeterræner til områder, der i fremtiden skal bruges til civilt brug, byggepladser eller rekreative områder.

Damasec Mine Action Systems udfører rydning af tidligere militære og/eller civile skydeområder, affaldsdepoter med eksplosivt indhold, tidligere opbevaringsfaciliteter til ammunition og sprængstoffer, rydning af ammunition fra anden Verdenskrig med de bedste, miljørigtige og pragmatiske løsninger.

Damasec Mine Action Systems anvender udstyr og koncepter af højeste kvalitet,

Magnetometer-systemer, dataloggere, multiarrays og brugen af ​​avancerede metaldetektorer, pansrede gravemaskiner, kort og et transparent dokumentationssystem og drone-teknologier er en del af den samlede udstyrspakke, der gør det muligt for Damasec Mine Action Systems at udføre alle projekter med et særdeles højt kvalitetsniveau.

Damasec Mine Action Systems kortlægnings- og dokumentationssystem til rydning af gamle/tidligere skydeterræner, er et af de mest avancerede i verden og er medvirkende til, at alle potentielle miner og u-eksploderede granater (UXO’er) fjernes og dokumenteres i overensstemmelse med de relevante kundekrav og kvalitetsstandarder, hvilket gør intern kvalitetssikring (QA) til en løbende og dynamisk proces, og endelig giver ekstern kvalitetskontrol (QC) og kunderne adgang til, på daglig basis, at overvåge fremdrift og projektstatus.

Minerydning

Damasec Mine Action Systems er den førende kommercielle minerydningsentreprenør i Skandinavien, og ét af vore signaturprojekter er rydningen af det sidste registrerede minefelt ”SKALLINGEN MINE SPERRE” i Danmark, udlagt under Anden Verdenskrig ifm oprettelsen af fæstningsværket ”Atlantvolden”. 

Vores opgaver inkluderer minerydning, kortlægning, dokumentation og mærkning af risiko områder og rydning ved hjælp af de nyeste teknologier og udstyr af højeste kvalitet:

 • Metaldetektorer
 • Manuelt minerydningsudstyr
 • ”Large loops” detektorer
 • Magnetometre
 • Multi array-systemer
 • Mekanisk minerydning
 • Hunde
 • Droner


Damasec Mine Action Systems arbejder som totalleverandør, hovedentreprenør, underleverandør eller partner med regeringer, humanitære organisationer, private virksomheder og lokale minerydninigsmyndigheder.

Damasec Mine Action Systems udfører projekter i overensstemmelse med IMAS (International Mine Action Standards).

Damasec Mine Action Systems er ISO 9001/2015 (Kvalitet) og ISO 14001/2015 (Miljø) certificeret og har mange års erfaring med levering af rydningsprojekter i restriktive miljøer, som naturreservater og EU NATUR 2000 områder.

I kombination med minerydningsrydningsopgaverne eller som en enkeltstående service leverer Damasec Mine Action Systems en komplet GIS-, kortlægnings- og dokumentationspakke, herunder kortlægning, GPS-registrering, rydningsdatabase, realtidsbaseret internetadgang til statusrapportering, specialiseret kvalitetssikring (QA) og kvalitetskontrol (QC), som en væsentlig del af hele kvalitetsstyringsprogrammet (QM).

Rydning af improviserede ladninger og ammunition (IEDD)

Damasec Mine Action Systems er den førende kommercielle IEDD-kapacitet i Danmark, og vores team har assisteret, deltaget i og ledet IEDD-projekter rundt om i verden i flere år.

Rydningen af IEED’er er ubetinget den sværeste og mest udfordrende opgave inden for rydning af ammunition og eksplosiver. Det kræver personale med lang erfaring og en solid base af personlige oplevelser i ammunitionsrydningsprogrammer og -projekter, og det kræver et højt teknisk niveau og en særlig personlighed, når man skal håndtere skiftende trusselsniveauer, hvor man skal have fokus på den aktuelle og livreddende trusselvurdering.

Det kræver et højt niveau af træning, erfaringer og færdigheder med håndtering af avancerede fjernstyrede og semi-fjernstyrede værktøjer, opgaveplanlægning og udførelse af planer og rydningsprocedurer.

Damasec Mine Action Systems leverer kapacitet og udfører projekter inden for IEDD i samarbejde med lokale og internationale organisationer, myndigheder og private virksomheder eller som en selvstændig kapacitet.

Damasec Mine Action Systems IEDD-koncept inkluderer:

 • Projektledelse
  • Opgavestyring
  • Risikovurdering
  • Søgning (Search) (hus-, vej- eller områdesøgning)
  • Rydning, manuel kapacitet
  • Rydning med fjernbetjente midler (ex Robotter)
  • Frigørelse, assisteret med pansrede og/eller fjerngravemaskiner.

 

Damasec Mine Action Systems tilbyder IEDD-træning for organisationer, offentlige agenturer og politi- /militæroperatører, herunder træning i anvendelse af avanceret udstyr.

Geografisk Informations System (GIS)

Damasec Mine Action Systems tilbyder et unikt og specialiseret kortlægnings- og dokumentationssystem til rydningsprojekter i hele verden.

GIS / kortlægnings- og dokumentationssystemet er blevet anvendt i mange år og anvendes dagligt til alle Damasec Mine Action Systems – rydningsprojekter over hele verden.

GIS / kortlægnings- og dokumentationssystemet sikrer, at al dokumentation håndteres i ét avanceret GIS (Geo Information Systems). Derudover producerer og præsenterer vi dokumentation på en række måder, såsom projektstatuskort, endelig dokumentation, databaser for fund m.m. og web-adgange, alt sammen specifikt designet til kundens og eget behov.

GIS / kortlægnings- og dokumentationssystemet er nyttig til planlægning, projektledelse, kvalitetskontrol og endelig aflevering af projekter.

GIS / kortlægnings- og dokumentationssystemet er udviklet i moduler, hvilket betyder, at individuelle moduler kan vælges til eller fra, i forhold til din virksomheds/organisations behov, krav og ønsker.

Som kunde får du ligeledes adgang til systemerne og kan følge projektets fremdrift i realtid.

Dokumentationen indeholder følgende moduler:

 • Luftfoto til planlægning
 • Indsamling af terrændata ved hjælp af droner
 • Udsætning ved hjælp af GPS
 • Oprettelse af kort og rapporter
 • Database
 • Webstedsadgang
 • Rapport systemintegration (også med IMSMA)
 • Support
 • Uddannelse.


Vores support inkluderer også:

 • GPS, baser og tablets – indmålinger
 • Drone – GIS dataindsamling
 • Computer hardware
 • Software
 • Online kortlægning / dokumentation / rådgivning.


Mange rydningsprojekter i verden mislykkes i dag, fordi håndteringen af rapportering, kortlægning og dokumentation sker på en ikke-acceptabel måde. Lad os hjælpe dig i dag.

Kvalitetsledelse

Implementering af professionelle rydningskapaciteter kræver et komplet og moderne kvalitetskontrolsystem, der kan håndtere denne type opgaver.

Damasec Mine Action Systems har udviklet et QM-system, der integreres med interne og eksterne kvalitetsaktører, såsom konsulentfirmaer, der udfører den praktiske del af den endelig kvalitetskontrol (QC).

Et moderne kvalitetsstyringsprogram har vist sig at være ekstremt vigtigt. Damasec Mine Action Systems bruger et GIS / kortlægnings- og dokumentationssystem, der gør daglige inspektioner af den aktuelle kvalitet, meget let og gennemsigtig, og det inkluderer et rapporteringssystem, der er kompatibelt med IMSMA.

Dette system kan også tilknyttes andre kvalitetsstyrings- og rapporteringssystemer, som kunderne bruger i eksisterende projekter.

Damasec Mine Action Systems har altid haft et godt ry og renomé for at levere komplette og brugbare løsninger, hvilket naturligvis er en kombination af teknisk viden og færdigheder i forbindelse med sund og effektiv kvalitetsstyring.

Damasec Mine Action Systems leverer konsulenter til den tekniske del af kvalitetsledelsen, hvor Damasec Mine Action Systems konsulenter er involveret i de daglige tekniske inspektioner.

Kontakt os for yderligere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Eksplosivt affald/kemikalier

Bortskaffelse af eksplosive kemikalier, fyrværkeri, pyroteknik eller ammunition?

Damasec Mine Action Systems har uddannet personale, transport og opbevaringskapacitet til evaluering, afhentning, transport samt neutralisering af sprængstoffer og peroxider.

Vi har mange års erfaring, ekspertise og specialkompetencer til at hjælpe danske virksomheder, der arbejder med peroxider, som bliver følsomme og udgør en risiko og trussel for personalet og virksomheden.

Ønsker du hjælp med peroxider, kontakt os her.

Bortskaffelse af fyrværkeri, pyroteknik og ammunition:

Har du behov for bortskaffelse af fyrværkeri, pyroteknik og ammunition, eller blot råd og vejledning, så kan Damasec Mine Action Systems hjælpe dig/jer.

Vi afhenter og bortskaffer fyrværkeri, pyroteknik og ammunition i henhold til gældende lovgivning.

Al destruktion / bortskaffelse dokumenteres, og dokumenter leveres i overensstemmelse med ISO 14001.

Damasec Mine Action Systems udfører rådgivning vedr. opbevaring og procedurer til:

 • Modtagelse
 • Opbevaring
 • Bortskaffelse
 • Brand
 • Tyverisikring


Kontakt os i dag.