Vi er stolte sponsorer af veterancykelholdet, R4R CPH

Posted

Vi er stolte sponsorer af veterancykelholdet, R4R CPH
Vi er stolte sponsorer af veterancykelholdet, R4R CPH
Vi er stolte sponsorer af veterancykelholdet, R4R CPH
Vi er stolte sponsorer af veterancykelholdet, R4R CPH

Damasec er stolte sponsorer af veterancykelholdet, R4R CPH. Det voksende cykelfælleskab for veteraner, med bla PTSD, cykler året rundt. I årets løbssæson stillede R4R CPH til start i 10 forskellige løb, men med vinterens komme er det de ugentlige træningsture, der lokker cykelheltene ud i kulden. Sammenholdet er stærkt og varmt. Modvind bliver til menneskelig medvind.
 
”Vores udgangspunkt som veteraner gør, at vi har en fælles forståelse for, hvilke ar på sjælen vores udsendelser har givet." siger Jens Lunde, der er blandt initiativtagerne til R4R CPH og fortsætter: ”Vi kan noget unikt sammen. Som hold. Som veteraner. Der er støtte i hinanden og accept af forskelligheder. Det betyder, at der er plads til alle. For os er det hverken hastigheden eller længden på turen der fokuseres på. Det er det sociale."
 
Hos Damasec glæder vi over holdets store løbsdeltagelse, da det netop er gennem løbene, at veteranerne får testet og skubbet til deres sociale fobier mm.  Vi ser også frem til at dele cykelture og røverhistorier fremover.
 
Damasec is proud sponsors of the veteran bike team, R4R CPH. The growing cycling community for veterans with PTSD cycles year-round. During this year's race season, R4R CPH started in 10 different races, but with the coming of winter, it is the weekly training trips that lure the bike heroes out in the cold. The relationship among the bikers is strong and warm. Headwinds turn into human winds.
 
"Our starting point as veterans is that we have a common understanding of the scars on our souls," says Jens Lunde, who is among the initiators of R4R CPH and continues: "We are doing something unique together. As a team. As veterans. There is support in each other and acceptance of differences. That means there is room for everyone. For us, neither the speed nor the length of the trip is focused on. It's the social. "
 
At Damasec, we welcome the team's great race participation, as it is precisely through the races that veterans get tested and pushed for their social phobias, etc. We also look forward to sharing bike rides and stories in the future.
 
#damasec #r4rcph #ride4rehab #veteran #ptsd #værdatkæmpefor #rideitlikeyoustoleit #fartpå #progressinmind #dmif