Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen

Posted

Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen
Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen
Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen
Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen
Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen
Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen
Givdigt besøg fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen

30 studerende fra Katastrofe- og risikomanagement uddannelsen havde i dag flyttet deres forelæsning til Damasec. Uddannelsen har fokus på at forebygge, afhjælpe og håndtgere ulykker og katastrofer, hvilket blandt andet sker gennem risikoanalyser, samt beredskabsfaglige planlægnings- og udviklingsopgaver.

Det var derfor naturligt at have en forelæsning ved Mogens Dam, som kom ind på risikoledelse, VDA (Vehicle Dynamics Assessment, HVM (Hostile Vehicle Mitigation) og de hindringsløsninger, som findes til de fire angrebstyper: Blast Ballistisk, Force Entry og HVM. Stor spørgelyst og gode kommentarer gør, at hele Damasec ser frem til flere stunder med projektopgaver og praktik.

Den 3,5 årige uddannelse giver de studerende mulighed for efterfølgende at arbejde med risikoanalyse, beredskabsplanlægning og sikkerhed og sikring i offentlige og private virksomheder eller i beredskabet i kommunerne eller staten.



30 students from Disaster and Risk Management Education received a lecture at Damasec today. The education focuses on preventing, remedying and managing accidents and disasters, which is done through, among other things, risk analyzes, as well as emergency planning and development tasks.
 

Therefore, natural to have a lecture at Mogens Dam, who talked about risk management, VDA (Vehicle Dynamics Assessment, HVM (Hostile Vehicle Mitigation) and the solutions available for the four attack types: Blast Ballistic, Force Entry and HVM.

After the 3.5-year education, the students have the opportunity to work on risk analysis, contingency planning and safety and security in public and private companies or in the emergency preparedness of the municipalities or the state.


#damasec #hvm #vda #uddannelse #katastrofeogrisikomanagement #risikoledelse #sikkerhedsbranchen #sikkerhed #tryghed