(In English below) Det er fortsat i dybeste sorg, at vi nu kan informere omkring Jeppe’s bisættelse,

Posted

(In English below) Det er fortsat i dybeste sorg, at vi nu kan informere omkring Jeppe’s bisættelse,

(In English below) Det er fortsat i dybeste sorg, at vi nu kan informere omkring Jeppe’s bisættelse, som er:

Fredag den 1. november kl. 13.00 fra Engholm Kirke (Engholm Kirkevej 1, 3450 Allerød).

Alle er velkommen!

Efterfølgende er alle velkommen til gravøl i Lynge, og vi infomerer om det valgte sted på dagen.

Da vi har brug for et overblik over, hvor mange der kommer - i kirken og efterfølgende til gravøl - bedes du/I hurtigst muligt sende en e-mail til Bjørg Andersen, bsa@damasec.com vedr. din/Jeres deltagelse, eller du/I kan ringe på 7023 0093.

***********************************

It remains with deep sorrow that we can now inform about Jeppe's cremation service, which is:

Friday, November 1, at 1 p.m. in Engholm kirke (Engholm Kirkevej 1, 3450 Allerød).

Everyone is welcome!

Afterward, everyone is welcome to the Wake in Lynge and we will inform about the chosen place on the day.

As we need an overview of how many are coming - in the church and subsequently for the Wake - please send an email to Bjørg Andersen, bsa@damasec.com as soon as possible or call 7023 0093.