Rydning for miner og ammuniton fra 2. verdenskrig.

Posted

Rydning for miner og ammuniton fra 2. verdenskrig.

Damasec Global Group/Damasec Mine Action mine-/ammunitionsrydningsteam har været igang igen, og denne gang var det i Esbjerg.

Oprydning af gamle miner og granater ifm. anlægsarbejder på/i nærheden af nye-/gamle skydeterræner eller i områder med efterladenskaber fra 2. Verdenskrig, er en velkendt sag for Damasec Mine Action og vores mine-/ammunitionsryddere. På trods af, at minerne/granaterne ligger trygt og godt i mulden i mange år, ja op til 100 år, så er de fortsat "farlige" for trediemand, når de håndteres enten ved opgravning, etablering af borehuller m.m. Der skal mine-/ammunitionsryddere til, som både har erfaring med søgning med specialudstyr, identifikation, farlighedsvurderinger og endelig håndtering/destruktion af disse miner/granater. Damasec Mine Action teamet har mange års erfaring fra ind- og udland med søgning og rydning af områder i ind- og udland. Damasec Mine Action arbejder for tiden på projekter i Skandinavien, Afrika og Mellemøsten.

Kontakt os for mere information.

 

Damasec Global Group / Damasec Mine Action UXO clerance team has been on a WWII site, where landmines and grenades continue to pop out of the ground with consequence for the construction project.

Clean up of old landmines and/or grenades (UXO) in connection with construction work is a well-known task for Damasec Mine Action and our clerance teams. Despite the fact that the landmines and grenades are safe asleep in the ground and safe for many years, even up to 100 years, they are still dangerous for third parties when handled either by excavation, drilling holes, etc. There must be landmine / UXO technical advisors present, which have experience with specialized equipment, identification, threat assessment and final handling/destruction of these items.

The Damasec Mine Action team has many years of experience in domestic areas and foreign countries with search and clearance of firing ranges/landmines and UXO.

Damasec Mine Action is currently working on projects in Scandinavia, Africa and the Middle East.

Contact us for more information.