Rydning af op til 300 år gammel ueksploderet ammunition i Ørestaden

Posted

Rydning af op til 300 år gammel ueksploderet ammunition i Ørestaden

Damasec Mine Action teams har efterhånden søgt efter, sikret og fjernet ueksploderede granater og landminer i mange lande verden over.

Det betyder dog ikke, at der ikke fortsat er ueksploderede granater og landminer i Danmark.

Ifm. konstruktionsentrepriser i Ørestaden har vi, på næsten dagligt plan, søgnings-/rydningsteams i Ørestaden i den sydlige del af København/nordlige del af Amager.

Områderne i Ørestaden og de omkringliggende områder på Amager Fælled har været anvendt til militære skydeøvelser m.m. siden begyndelsen af 1840'erne og frem til 1965, hvorefter særlige områder kun blev anvendt til skydning med håndvåben.

Der blev igennem denne lange periode skudt med alle typer og former for kanoner med tilhørende ammunitionstyper, og netop dér hvor bl.a. Ørestaden er placeret, var der opstillet målområder for skydning med kanonerne som blandt andet og dengang var opstillet på Artillerivej. 

Det betyder, at vi stadig finder alt fra kanonkugler af forskellige størrelser til forholdsvis moderne ammunition. Fælles for al ammunitionen er, at den fortsat er intakt og potentiel virksom, såfremt den udsættes for håndtering, slag og stød. Ammunitionen ligger godt beskyttet i jorden, men simplet gravearbejde kan i yderste konsekvens uløse en utilsigtet detonation.

Damasec Mine Action rydningspersonale har 30+ års erfaring med identifkation, håndtering, sikring og bortskaffelse af alle de typer af ammunition, som findes i Ørestaden og på Amager Fælled, og vi assisterer derfor bygherrer, geoteknik firmaer og entreprenører med søgninger og rydninger hver dag, således man kan udføre de civile entrepriser uden risiko for at aktivere den gamle ueksploderede ammunition ved eventuelle bore-/gravearbejder.

På billedet ovenfor kan man blandt se kanonkugler, 25 cm grantkardesk, 12 cm granater samt forsøgsammunition, som er et bredt udsnit af de mange typer, som findes i jorden og som alle fortsat har indhold der er intakt, og disse kan detonere ved slag/stød/håndtering, selv efter de mange mange år de har ligget trygt i jorden.

Det er et arbejde der forventes at fortsætte en del år frem i tiden.

Tag kontakt til os, hvis du/I vil høre mere om opgaverne i vores Mine Action Team.