Wembley Stadion - En god og super aktuel case vedr perimeterbeskyttelse.

Posted

Wembley Stadion - En god og super aktuel case vedr perimeterbeskyttelse.

Wembley Stadion - en god og aktuel case.

Krav om perimetersikring er meget aktuelt for myndighederne i ind-/udland. Som det ses her, er der tydeligvis et krav fra myndighederne om sikring af perimeteren omkring Wembley stadion i England. Myndighederne har, gennem deres risikoledelse, identificeret truslen, sårbarhederne og udført en konsekvensanalyse på den aktuelle lokation.

Dette har med sikkerhed medført et specifik og håndgribeligt krav, til sikkerhedsorganisationen ved Wembley Stadion, om at opsætte et perimetersikringssystem, som overholder PAS68/IWA14 standarderne og som yder et beskyttelsesniveau af x meter fra løsningen, afhængigt af faktorer som; hvor befinder gæsterne sig og hvor opsættes løsningen.

Der vil med sikkerhed være krav til sikkerhedsorganisationen om, at der skal fremlægges dokumentation for, at systemet er testet og certificeret. Læg mærke til, at det valgte system er opsat med et adgangspunkt for køretøjer (de gule sektioner i midten af systemet). Dette er sandsynligvis baseret på krav fra det lokale redningsberedskab om, at der skal være mulighed for at få adgang gennem perimeteren for "brand og redning" og valg af system har i dette tilfælde tilgodeset flugtvejskrav og et højt flow af gæster væk fra Wembley.