Rydning i Helsingør startet op igen - Range clearance in Denmark

Posted

Rydning i Helsingør startet op igen - Range clearance in Denmark
Rydning i Helsingør startet op igen - Range clearance in Denmark

Damasec Global Group/Damasec Mine Action ammunitionsrydningsteam er igang igen i Helsingør, hvor granaterne fortsat vælter op af jorden med konsekvens for byggeprojektet. Se dette Link. Oprydning af gamle granater ifm. anlægsarbejder på/i nærheden af nye-/gamle skydeterræner er en velkendt sag for Damasec Mine Action og vores ammunitionsryddere. På trods af, at granaterne ligger trygt og godt i mulden i mange år, ja op til 100 år, så er de fortsat "farlige" for trediemand, når de håndteres enten ved opgravning, etablering af borehuller m.m. Der skal ammunitionsryddere, som både har erfaring med søgning med specialudstyr, identifikation, farlighedsvurderinger og endelig håndtering/destruktion af disse granater. Damasec Mine Action teamet har mange års erfaring fra ind- og udland med søgning og rydning af skydeterræner i ind- og udland. Damasec Mine Action arbejder for tiden på projekter i Skandinavien, Afrika og Mellemøsten.

Kontakt os for mere information.

 

Damasec Global Group / Damasec Mine Action UXO clerance team has started again in Helsingør, where the grenades continue to popp out of the ground with consequence for the construction project. See this link. Clean up of old grenades in connection with construction works on/near new/old firing ranges is a well-known task for Damasec Mine Action and our clerance teams. Despite the fact that the grenades are safe asleep in the ground and safe for many years, even up to 100 years, they are still "dangerous" for third parties when handled either by excavation, drilling holes, etc. There must be ammunition technical advisors present, which have experience with specialized equipment, identification, threat assessment and final handling/destruction of these grenades. The Damasec Mine Action team has many years of experience in domestic areas and foreign countries with search and clearance of firing ranges. Damasec Mine Action is currently working on projects in Scandinavia, Africa and the Middle East.

Contact us for more information.