Bomberobotter

Posted

Bomberobotter

Damasec Gloibal Group er leverandør af bomberobotter til myndigheder, forsvar og større organisationer i Danmark og rundt om i verden.

ICOR MK 3 (billedet) er en helt fantastisk robot. Den er stabil, den er pålidelig, det er driftssikker og særdeles nem at lære at betjene.

MK3, T5, MINI m.fl. er de modeller som nu er operationelle i mange lande verden over, og Damasec Global Group supporterer, træner operatører og udfører "in country" service på systemerne uanset hvor du/I befinder Jer.

 

Damasec Gloibal Group is a well known provider of C-IED robots to authorities, defense forces and major organizations all around the globe.
ICOR MK 3 (the picture) is an amazing robot. It's stable, it's reliable and extremely easy to learn to operate.
ICOR MK3, T5, MINI and others. are the models that are now operational in many countries around the world, and the Damasec Global Group supports, train operators and performs service on the systems where-ever you are.

 

Kontakt os for mere info.

Contact us for more info.