Spændende artikel om tilpasningen til truslerne i bymiljøerne

Posted

Spændende artikel vedr. de seneste "trends" og hvorledes byer og bymiljøer kan tilpasse deres byrum til sikring, både med stationære certificerede løsninger og med midlertidige løsninger ifm event.

 

Se dette link: Article Navigating the latest terrorism trends